Wpływ odkrycia zjawiska ewolucji

Wszyscy biologowie są dziś zgodni, że zwierzęta i rośliny w obecnej for­mie powstały w wyniku stopniowych zmian. Obecnie nie ma potrzeby udowadniania istnienia ewolucji, lecz szczegółowe wyjaśnienie jej prze­biegu wymaga wiele pracy. Jesteśmy szczególnie ciekawi naszego wła­snego pochodzenia, ze wszystkimi możliwymi szczegółami, gdyż czło­wiek ? jedyny spośród wszystkich istot żywych ? odkrył zdumiewający fakt, że mieliśmy kiedyś przodków najzupełniej do nas niepodobnych, i to właśnie skłania nas do badania przeszłości naszego gatunku. Badania te, mimo braku praktycznego znaczenia, pozwalają lepiej organizować nasze życie społeczne w oparciu o znajomość życia naszych przodków. Mimo jednak upływu ponad 100 lat od odkrycia Darwina, człowiek nie potrafi wyciągnąć podstawowych wniosków wypływających z teorii ewolucji od­nośnie społecznego współżycia.

Biologowie zajmujący się człowiekiem chętnie poświęcają czas roz­patrując wnikliwie podstawowe przemiany ewolucyjne, szczególnie do­tyczące wyższych naczelnych i człowieka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.