Dźwięki mowy

Prawdziwe dźwięki mowy są wytwarzane przez szybkie jednoczesne zmiany położenia rozmaitych części górnej drogi głosowej. W ten sposób powstają spółgłoski poprzedzielane dźwiękami samogłoskowymi, które są bardziej podobne do długich wybrzmień niektórych sygnałów niejęzykowych. Charakterystyczne dla mowy jest to, że dźwięki są emitowa­ne i rozpoznawane w zmiennych sekwencjach. Jest to możliwe tylko pod warunkiem ustrukturowania wypowiedzi zgodnie z wyraźnymi regułami fonetycznymi i gramatycznymi. Bez tego musielibyśmy się uczyć wypo­wiadać i rozumieć każdą przekazywaną wiadomość oddzielnie i mogli­byśmy opanować tylko niewielką ich liczbę. Naprawdę zaś uczymy się stosunkowo skromnego słownika i posługujemy się nim stosując zbiór dozwolonych przez język reguł formowania i przekształcania.

Z najnowszych badań wynika, że wszystkie języki mają pewne ce­chy wspólne. Jest zdumiewające, jak łatwo uczą się języków dzieci. We wszystkich kulturach dzieci szybko osiągają zdolność rozpoznawania poprawnej formy gramatycznej i dzielenia we właściwy sposób wydawanych przez siebie dźwięków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.