Formowanie pojęć

Inną, w pewnym sensie odwrotną cechą pamięci człowieka jest to, że może on rozpoznawać i abstrahować właściwości wspólne wielu obiektów. Wyrazem tego jest nadawanie nazw i stosowanie pojęć takich, jak np. ?pokarm” czy ?wilgoć”, które są atrybutami obiektów i sytuacji roz­poznawalnych na wiele sposobów i różnymi zmysłami. Prawie nic nie wiadomo o neurologicznych podstawach osiągania takich abstrakcji. Za­pewne wchodzi tu w grę rozwój obszarów (pól) kory przyśrodkowej, które leżą pomiędzy obszarami asocjacyjnymi (kojarzeniowymi) wzroku, słuchu i dotyku. Nazwano go obszarem asocjacyjnym obsza­rów asocjacyjnych; u człowieka jest on tak rozwinięty, że częściowo przysłania tamte. Wskutek tego pierwotna kora czołowa (stanowiąca ośrodek widzenia) u człowieka nie znajduje się już na bocznej po­wierzchni mózgu, jak u małp.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.