Uczenie się

Człowiek łatwo się uczy, choć nie jest łatwo dokonywać porównań iloś­ciowych w tej dziedzinie. W tym celu trzeba by gruntowniej niż to jest tutaj możliwe zanalizować uczenie się i pamięć. Jedną z uderzających cech człowieka jest jego zdolność do przypominania sobie pojedynczych informacji utrwalonych nawet bardzo dawno oraz do działania zgodnie z nimi. Opowiada się także anegdoty o takich zdolnościach u zwierząt, ale u człowieka są one bardzo wyraźne; może on podejmować działania, które są stosowne w świetle tego, co zdarzyło się przedtem, ostatnio lub dawno temu, lecz tylko jeden raz. Musi więc istnieć pamięć magazynu­jąca pojedyncze zdarzenia, oczywiście użyteczna tylko pod warunkiem, że istnieje też system adresowy łatwo udostępniający zawarte w niej informacje.

Zdolność ta jest bliżej związana z funkcjonowaniem tego, co Penfield nazywa korą interpretującą. Jest to obszar odrębny od pól kontrolujących głównie widzenie, słyszenie i dotyk. Pobudzanie elektryczne tego pola u przytomnych pacjentów wyzwala przypomnienia jednorazo­wych dawnych wydarzeń, często takich, w których dana osoba oglądała jakąś scenę lub w inny sposób miała na czymś skupioną uwagę. Przy­pomnienia takie, to jakby przebłyski i można je wielokrotnie ewokować z danego miejsca. Wskazuje to, że obszar ten jest szczególnie związany ze zdolnością do wyzwalania zapisów pamięciowych dawnych wydarzeń.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.