Znaczenie malarstwa jaskiniowego

Faktem jest, że pomimo wszystkich analiz nie wiemy, dlaczego ludzie górnego paleolitu malowali te obrazy. Mogli mieć równie rozmaite po­wody, jak te, jakie podają tubylcy australijscy, którzy także uprawiają malarstwo jaskiniowe.

Malarstwo mogło się wiązać z systemem magii płodności, albo z kul­tem pożywienia, a wizerunki mogły służyć zwiększeniu szansy znalezie­nia zwierzyny. Niektóre zwierzęta są przebite włóczniami, co może świadczyć, że chodziło o odtworzenie scen myśliwskich. Obrazy mogły też wspomagać komunikację słowną, podobnie jak pierwotna rzeźba. Nawet dziś środki wizualne są szeroko stosowane dla przekazywania in­formacji, a mogło tak być i dawniej, choćby dlatego, że samo mówienie było zadaniem żmudnym i zapewne także nudnym, jak obecnie pisanie dla małych dzieci. Ale takie wyjaśnienia są zbyt uproszczone, choćby dlatego, że jaskinie były ciemne i trudno dostępne ? zgoła nieodpowied­nie jako miejsca do nauki polowania.

Zapewne w epoce górnego paleolitu myśl ludzka uzyskała już znacz­ny poziom subtelności. Obrazy niemal na pewno służyły jakimś celom magicznym lub mistycznym, miały wpływać na wydarzenia; może wią­zały się z rytuałami odprawianymi w celu ubłagania duchów i odwró­cenia ich wrogości. Szkoda, że nie umiemy zinterpretować ich na tyle dokładnie, aby zrozumieć, jak ludzie mówili i myśleli w tamtych cza­sach. Zapewne motywy twórczości malarskiej były wówczas równie zło­żone jak obecnie. U istot takich jak ludzie, głęboko pogrążonych w dzia­łania symboliczne, musi istnieć silna dążność do sporządzania wizerun­ków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.