Genetyczne podstawy starzenia się

Niezależnie od wymienionych już czynników w szybkości starzenia się organizmów z pewnością ma udział również czynnik dziedziczności. Naj­większym prawdopodobieństwem osiągnięcia późnego wieku przez potom­stwo jest fakt, że jego rodzice osiągnęli taki wiek. Odwrotnie, myszy ze szczepu, w którym wszystkie osobniki ginęły na leukemię, żyły tylko 9 miesięcy (w porównaniu do normalnego 36-miesięcznego okresu życia myszy). Tutaj sztuczna nienaturalna selekcja spowodowała utrzymanie specjalnego poziomu śmiertelności. Możliwe, że naturalna selekcja po­dobną drogą wyznacza okres dla każdego gatunku. Jednakże ? jak pa­miętamy ? jest to tylko część ?wyjaśnienia” zjawiska starzenia się; duże zmiany mogą być spowodowane przez wpływy przypadkowe, ale nawet skłonność do somatycznych mutacji oraz zdolność do ich tolerowania i re­perowania mają tło genetyczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.