Pochodzenie Ziemi

Wydaje się, iż najbardziej możliwą do przyjęcia teorią pochodzenia pla­net jest teoria kondensacji słońca z chmur mgławicowych, które wiro­wały ze wzrastającą szybkością. Mogło to wytworzyć pole magnetyczne w zjonizowanym gazie. Nadało ono kierunek wzdłuż linii spiralnych, po których poruszały się na zewnątrz ?cząsteczki” plazmy. To mogło spo­wodować powstanie małych ciał stałych ? planetek, później zgrupowa­nych w planety.

Wiek Ziemi może być określony zupełnie ściśle z szybkości rozpadu toru i uranu do ołowiu. Wynosi on około 4,5-109 lat. Ten radioaktyw­ny rozpad jest ostatnią fazą procesu rozkładu najcięższych pierwiastków, które powstały w czasie eksplozji słonecznych. W tym znaczeniu Ziemia, podobnie jak Słońce, jest aktywna. Wydziela również ciepło, lecz w ilości 100 milionów razy mniejszej niż Słońce. Poza tym Ziemia staje się mniej aktywna z upływem czasu. Obecnie wydziela ona być może tylko jedną dziesiątą tej ilości ciepła, które wydzielała zaraz po jej utworzeniu się.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.