Wiek Ziemi

Jeżeli życie powstało na Ziemi, musiało to nastąpić nie wcześniej niż 4,5-109 lat temu, co nie jest bardzo długim okresem w sensie czasu astronomicznego. Światło wysłane przez niektóre bardziej odległe od Ziemi obiekty ? mniej więcej w czasie powstawania Ziemi ? dopiero teraz do nas dociera. Ocenia się, że wtedy gwiazdy te musiały być bi­lion (1012) razy jaśniejsze niż nasze Słońce; być może, iż one jeszcze istnieją lub też ? co jest całkiem prawdopodobne ? przestały istnieć na długo przedtem zanim je zobaczyliśmy. Rozpatrując wszystkie takie sprawy dobrze jest jednak pamiętać, jak bardzo w ostatnich latach po­głębia się nasza wiedza. Z biegiem czasu wiek Ziemi oceniano na coraz więcej lat. Jeszcze w wieku XVII arcybiskup Usher głosił, że Ziemia powstała na 4004 lat p.n.e. Prawdopodobnie wiek Ziemi oceniany na 4500 milionów lat niezbyt odbiega od rzeczywistości. Wiek ten został obliczony na podstawie szybkości radioaktywnego rozpadu toru i uranu. W kwestii dotyczącej oceny wieku Ziemi byliśmy dotąd wprowadzani w błąd. Kiedyś Kelvin oceniał, że Ziemia nie może mieć więcej niż milion lat. Ocenę swą oparł na zasadach fizycznych, które wtedy wy­dawały się całkowicie słuszne, a mianowicie na zasadach ochładzania się. Było to przecież w 1890 roku i Kelvin nie mógł przewidywać od­krycia radioaktywnych źródeł ciepła we wnętrzu Ziemi. Tak się składa, że według badań wiek Słońca ocenia się na około 5-109 lat, wiek zaś naszej galaktyki ? jak już wspomniano ? na około 1,5 ? 1010 lat.

Wiek Ziemi oznaczony na podstawie szybkości rozpadu pierwiastków radioaktywnych jest oczywiście okresem liczonym od momentu, w któ­rym Ziemia tworzyła się jako sferoidalna masa, zawierająca najcięższe pierwiastki. Musiało to być wynikiem pewnych procesów kondensacji, które już wcześniej omówiono. Żadna z dotychczas znalezionych skał nie jest tak stara, jak te z pierwszego okresu powstawania Ziemi. Naj­starsze mają mniej więcej 3-109 lat i pochodzą ze środka kontynentów. Krawędzie kontynentów są znacznie młodsze, niektóre rzeczywiści mają tylko po kilka lat i ciągle jeszcze rosną. Wszystkie najstarsze skały zna­lezione w basenach oceanów są zupełnie młode (ok 108 lat), ponieważ wszystkie dzisiejsze dna oceanów powstały w geologicznie ostatnim czasie przez rozprzestrzenienie się materiału ze śródoceanicznych grzbietów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.