Dystrybucja populacji

Truizmem jest mówienie, że ludzie nie są rozprzestrzenieni jednolicie na Ziemi, ale trudno jest zdać sobie sprawę w jak nierówny sposób to za­chodzi (Beaujeu-Garnier, 1966). Ogólnie przypada 24 osoby na kilometr kwadratowy powierzchni nadającej się do zamieszkania na świecie ? z następującym zróżnicowaniem w zależności od kontynentu:

Oceania                                    2

Afryka                                      9

Ameryka                                10

Azja                                        67

Europa (bez                ZSRR) 89.

Z wszystkich obszarów Jawa jest najbardziej zagęszczona, z 426 oso­bami na km2, lecz Indonezja jako całość ma tylko 66 na km2. W Brytanii odpowiednia liczba wynosi 218 na km2, ale w Anglii i Walii po 306/km2. Ponadto istnieje bardzo duże zróżnicowanie wewnątrz krajów. W Chi­nach np. zagęszczenie wynosi 75/km2, ale w dolinie rzeki Jangcy-ciang jest 500, a w Tybecie tylko 1,2. Różnice między miastami i krajami są oczywiście jeszcze większe. W portowym mieście Victoria na północnym wybrzeżu wyspy Hongkong przypada 290 000 mieszkańców na km2. Kra­je takie różnią się zasadniczo w rozkładzie ze względu na wiek i zajęcia ludności. Na przykład w Anglii i Walii 5% populacji trudni się rolnic­twem, a 22% stanowi młodzież w wieku poniżej lat 15; natomiast na Jawie odpowiednie liczby wynoszą 80 i 40%.

Można by powiedzieć, że różnice są nieokreślone, oraz podkreślić, że jedną z najbardziej charakterystycznych i niezwykłych cech ludzkości jest bardzo duże zróżnicowanie w gęstości populacji. Chociaż jest to banał, należy o nim pamiętać jako o głównym czynniku determinującym przebieg tych spraw. Nie tylko występuje wielkie zróżnicowanie, ale także zachodzą wielkie zmiany w wielu częściach świata, szczególnie w tych krajach, w których coraz większa część populacji żyje w miastach. Postęp techniczny i przemysłowy następuje bardzo szybko w niektórych częściach świata, ale prawie nie pojawia się w innych. Nawet z ulepszo­nymi statystykami i metodami obliczeń trudno robić jakiekolwiek prze­widywania przy tak wielkim zróżnicowaniu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.