Populacja optymalna

Koncepcja populacji optymalnej jest trudna do zdefiniowania (Taylor, 1970). Dzięki bardzo szerokim dyskusjom francuski demograf Sauvy uporządkował dziewięć różnych celów społeczeństwa, takich np. jak maksymalizacja indywidualnej opieki społecznej lub zdrowotnej, zatrud­nienia, siły narodowej, kultury (1969). Cele te często nie dają się pogo­dzić i nie ma także jednomyślności w określaniu zamierzeń populacji lub metod służących do ich osiągnięcia. Niektórzy w Wielkiej Brytanii uważają, że problemy populacji nie wymagają rozważań (Boreham, 1970). Nawet jeśli ustalenie optimum jest trudne, to nie ma wątpliwości, że polityka populacyjna może wpływać na populację, jak to współcześnie wykazały Japonia i Francja.

Użyteczną definicją przeludnienia w jakimkolwiek kraju może być stwierdzenie, że jest zbyt mało żywności i niewiele pracy. Pomimo gwał­townego wzrostu populacji wszystkie czołowe zachodnie kraje miały znacznie większą siłę roboczą i większy dobrobyt w roku 1970 niż w 1939. Większość z tych krajów, podobnie jak Wielka Brytania, importuje robotników.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.