Cukrzyca

Dwie różne odmiany cukrzycy mają podłoże dziedziczne. Moczówka pro­sta nerkowa (diabetes insipidus) może być skutkiem bądź tego, że przy­sadka mózgowa nie produkuje dostatecznej ilości antydiuretyny, bądź tego, że kanaliki (cewki) nerkowe nie zatrzymują moczu. Odmiana przy­sadkowa może być wynikiem obecności jednego z dwu genów, z których jeden jest dominujący, a drugi recesywny i związany z płcią. W tym ostatnim przypadku można często rozpoznać heterozygoty (kobiety) po tym, że piją nienormalnie duże ilości wody.

Moczówka cukrowa, czyli cukrzyca (diabetes mellitus) jest zazwyczaj spowodowana tym, że trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insu­liny. Przyczyną tej choroby jest w znacznym stopniu czynnik dziedzicz­ny. U bliźniąt identycznych występuje ona w 50% przypadków u obydwu osobników; u bliźniąt nieidentycznych dzieje się tak w 10%, a u rodzeń­stwa niebliźniaczego w 5%. Prawdziwe liczby są zapewne znacznie więk­sze, ponieważ choroba ujawnia się zwykle po 40 roku życia, kiedy trudno jest śledzić losy rodzeństwa. Sposób dziedziczenia jest nieznany; nie ma też metody identyfikowania nosicieli.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.