Różnice między ludźmi wynikające z przypadków losowych

Istnieją różnice między ludźmi wywołane przez okoliczności, nad który­mi jednostka nie panuje i których nie może dostatecznie skompensować swoimi reakcjami. Mogą one odgrywać małą rolę w homeostazie gatun­ku, ale warto o nich wiedzieć, aby umieć ich unikać. Tylko nieliczne różnice są w pełni dziełem przypadku. Zapewne niektórzy ludzie rodzą się tacy, że trochę lepiej udaje im się unikać skutków trzęsień ziemi lub bomb atomowych; podobnie jak inni rodzą się tacy, że są bardziej uważ­ni w ruchu ulicznym albo odporniejsi na infekcje.

Dzieci, których matki zarażają się różyczką w pierwszych miesiącach ciąży, zwykle cierpią na poważne uszkodzenia serca, mózgu, kości i in­nych narządów. Charakter zachodzących procesów patologicznych nie jest wyjaśniony. Mogą tu występować dziedziczne różnice podatności płodu, ale ryzyko wynosi 50% i więcej, jeśli różyczka pojawia się w pierwszym miesiącu i wobec tego są małe szanse na to, by reakcja płodu mogła być skuteczna (Cooper, 1966).

Wśród okoliczności, nad którymi jednostka nie ma żadnej kontroli, jest czas poczęcia oraz miejsce zamieszkania matki, zaś jedno i drugie ma wpływ na statystyczne szanse, że jednostka będzie odbiegać od ?nor­my”. Badania nad dziećmi umysłowo upośledzonymi przyjętymi do szpi­tala w Columbus (stan Ohio) w latach 1943 do 1948 wykazały, że nie­proporcjonalnie wiele z nich urodziło się w pierwszych trzech miesią­cach roku. Było to skutkiem ich poczęcia, a w związku z tym także wcze­snego rozwoju płodowego podczas upałów; potwierdza to fakt, że w la­tach, w których temperatury letnie były wyższe od średniej, poczęto więcej dzieci przyjętych potem do szpitala z powodu upośledzenia umy­słowego niż w latach, kiedy temperatury w lecie spadały poniżej średniej (odpowiednio 1,658 i 1,206 na 1000). Wyjaśnić to zapewne można w ten sposób, że podczas upałów wzrasta podatność na infekcje, ale także tym, że matki nie mają apetytu i płód jest niedożywiony w ciągu krytycznych pierwszych dwunastu tygodni. Oczywiście takie korelacje statystyczne mogą być mylące, ale istnieje sporo danych, które poświadczają, że kom­plikacje ciąży są szczególnie częste w niższych grupach ekonomiczno- -społecznych i że prowadzą one do różnorodnych stanów klinicznych ?od porażeń mózgowych poprzez epilepsję, upośledzenie umysłowe, do zabu­rzeń czytania i tików”. Te ułomności niekoniecznie dotykają tylko dzieci najuboższych. Dowia­dujemy się, że w Cincinnati dzieci poczęte latem mają dwa razy mniej­sze szanse dostania się na studia niż poczęte zimą. Jest też stwierdzo­nym faktem, że tylko czterech spośród trzydziestu trzech prezydentów Stanów Zjednoczonych zostało poczętych w trzecim kwartale roku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.