Kontrola mózgu nad rozmnażaniem

Ośrodki podwzgórza pracują widocznie w różnych skalach czasowych; ośrodki głodu czy pragnienia są czynne regularnie, natomiast ośrodki walki lub ucieczki działają sporadycznie. Sięgające najdalej w przyszłość reakcje homeostatyczne, mianowicie reakcje reprodukcyjne, są także kontrolowane przez podwzgórze i inne części podstawy przodomózgowia. Wykazano, że uszkodzenia różnych ośrodków powodują wzrost lub redukcję reakcji płciowych lub macierzyńskich. Uaktywnianie tych ośrodków jest związane ze złożonymi wpływami hormonalnymi i impul­sami nerwowymi, które występują przy pobudzaniu zewnętrznych na­rządów płciowych lub innych części ciała. U zwierząt niedojrzałych, a także u niedojrzałych płciowo chłopców i dziewcząt, ośrodki te nie wytwarzają pełnego popędu do aktywności płciowej. Nie są one także całkowicie nieaktywne; jeśli chodzi o reakcje płciowe sprzed pokwitania, zwłaszcza u ludzi, u których proces ten trwa szczególnie długo, to poznanie go wymaga jeszcze wielu badań.

Wzrost poziomu hormonów płciowych u organizmów dojrzałych uwraż­liwia w jakiś sposób płciowe ośrodki w mózgu. Pewne skutki tego uwrażliwienia można dostrzec u samic szczurów, u których poziom wydzielania hormonów zmienia się w ciągu czterodniowego cyklu. W okresie jajeczkowania samice nie tylko aktywnie dążą do kopu­lacji, lecz wykazują także maksimum eksploracji i innych działań. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób hormony wpływają na powstawanie tych wzorów zachowań. U kobiet różnice w poziomie hormonów nie powodują tak uderzających zmian w zachowaniu, choć niewątpliwie pew­ne zmiany w cyklu menstruacji wywołują; są one oczywiście najbardziej wyraziste w okresie dojrzewania i przekwitania (gdy cykl menstruacji ustaje). Charakterystyczne dla człowieka jest to, że jego wzory zachowań płciowych, choć zależą od najprostszych czynników biologicznych, takich jak hormony, są ostatecznie w sposób decydujący kontrolowane przez korowe części mózgu. Dlatego aktywność płciowa występuje nie tylko w ciągu całego okresu menstruacyjnego, lecz także trwa po klimakterium aż do późnego wieku obu płci, choć ze zmniejszającą się intensywnością.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.