Trudności w pojęciu rasy

Każda cecha utrzymująca homeostazę jest częściowo uwarunkowana dzie­dzicznie. Życie człowieka, tak jak organizmów każdego innego gatunku, jest wynikiem jego przeszłych dziejów. Niezależnie od tego, jak bardzo zmieniamy się na skutek zmian naszego środowiska lub pod wpływem wychowania, pozostajemy ludźmi, ponieważ jesteśmy zdeterminowani przez nasze geny. Co więcej, wiele istotnych różnic we właściwościach homeostatycznych pomiędzy ludźmi jest wyłącznie wynikiem dziedzicz­ności. Fakt, że nie są one jednolicie rozmieszczone wśród gatunków, jest dobrze znany jako zjawisko różnic rasowych. Jesteśmy skłonni odczuwać je jako zjawisko społeczne i skutkiem tego przeoczamy fakt, że są one niczym więcej jak tylko lokalnymi różnicami w rozmieszczeniu genów.

Te różnice są uderzające ponieważ geny nie są obecnie losowo ro­zmieszczone na świecie, jakkolwiek może się to stać w niedalekiej przy­szłości. Grupy genów mają tendencje do występowania razem głównie z tego powodu, że ludzie nie są nieskończenie ruchliwi. Nawet dzisiaj istnieją duże ograniczenia w wyborze małżonka. Przykładu, jak dalece ograniczona była ruchliwość w przeszłości dostarczyło badanie zawartych małżeństw zarejestrowanych w księgach wiejskiej parafii w Oxfordshire. Starano się oszacować częstość mał­żeństw zawieranych pomiędzy kuzynami pierwszego stopnia ? dozwo­lonych i obecnie ? zakładając, że są one losowe (jakkolwiek często nie są). Wydaje się, że każdy mieszkaniec Europy Zachodniej ? mężczyzna lub kobieta ? wybiera w praktyce tylko spośród około 500 osobników płci przeciwnej.

Te ograniczenia występują oczywiście częściowo z powodu usytuowa­nia geograficznego, częściowo ze zwyczajów i języka. Być może z powodu ważności porozumiewania się za pomocą symboli człowiek jest gatun­kiem, w którym kojarzenie się par głównie zachodzi na zasadzie podo­bieństw. Podobieństwa ? czy to genetyczne, społeczne czy językowe ? są dodatnimi cechami u partnera, jakkolwiek nadmierny nacisk na te podobieństwa jest jednym z czynników utrwalających nierówność spo­łeczną. To, że zasady kojarzenia par są związane z ?rasami”, sugeruje fakt, że niektóre z najbardziej wyraźnych i odziedziczalnych różnic są cechami odgrywającymi rolę w doborze partnera.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.