Powstanie ssaków

Najdawniejsze kręgowce lądowe dały w okresie permskim początek pierwszym gadom, znanym jako Cotylosauria. Te z kolei stosunkowo pręd­ko (w skali czasu geologicznego) zaczęły różnicować się na kilka głów­nych grup gadów. Możemy wśród nich rozpoznać przodków wielkiej grupy dinozaurów i jaszczurek, a także przodków wodnych ichtiozaurów i plezjozaurów. W tym też okresie bierze swój początek linia ewolucyjna żółwi ? grupy, która od czasów permskich uległa sto­sunkowo niedużym zmianom, np. zachowała do dziś dwa symetryczne łuki aorty i dobrze wyodrębnioną korę mózgową. W obrębie linii ewolu­cyjnej wiodącej ku ptakom nastąpił zanik lewego łuku aorty, a kora mózgowa uległa znacznej redukcji, natomiast w ewolucji ssaków zmiany poszły odwrotnie: zanikł prawy łuk i nastąpiła silna rozbudowa kory mózgowej. Warto pamiętać, że naszymi najbliższymi krewniakami wśród gadów są żółwie, natomiast krokodyle są bardzo dalekimi kuzynami, a jaszczurki i węże jeszcze dalszymi. Błędem byłoby przedstawianie so­bie stosunków pokrewieństwa ewolucyjnego różnych gromad kręgow­ców w postaci jednej linii wstępującej, w której wszystkie ryby tworzą punkt wyjścia, a wszystkie ssaki ? szczyt. Znacznie bliższy prawdy jest tu model silnie rozgałęzionego krzewu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.