Grupy krwi na świecie rozmieszczenie. Jak często grupy krwi występują w różnych rejonach i co nam to mówi

JuralMin / Pixabay

Za to, jaką mamy grupę krwi, podobnie jak na przykład za kolor oczu, odpowiadają wariantu genów, które dziedziczymy po rodzicach. Grupy krwi na świecie rozmieszczenie mają niejednorodne, gdyż mutacje odpowiadające za poszczególne antyczny pojawiły się w różnym miejscu i czasie.
Prawdopodobieństwo wystąpienia ewolucyjnie młodszych grup krwi jest praktycznie żadne, jeśli czymś przodkowie nie opuścili miejsca, skąd wywodzi się jedynie pierwotny wariant – o ile faktycznie nie zdarzyło się tak w całej historii. Ponadto każdy ma dwa allele, czyli warianty tego samego genu. Można mieć różne, jednak pewne z ich da zawsze dominujące, podczas gdy recesywne nie muszą się ujawnić.

Grupy krwi na świecie rozmieszczenie

Na skutek trwających od prehistorii migracji, mieszania się genów i pojawiania nowych mutacji, grupy krwi na świecie rozmieszczenie mają dosyć przewidywalne. Najprościej wygląda czynnik Rh, którego brak, a nie obecność jest wariantem nowszym. Taka zmiana powstała około 35 tys. lat temu na Półwyspie Iberyjskim i to właśnie stamtąd rozprzestrzeniła się na Europę. Rh– rzadszy jest w Afryce, a praktycznie nieobecny w Australii i Oceanii (nie licząc oczywiście współczesnych imigrantów). Jeżeli chodzi o główne grupy krwi, czyli A, B, AB i 0, to grupa A jest najczęstsza w Australii i na części obszaru Kanady, zaś ok. 20-40% mieszkańców ma ją w Europie i Azji. Grupa B jest najczęściej spotykana w Indiach i Mongolii, im dalej na zachód Europy, tym noszących ją jest mniej. Grupa 0 występuje bardzo powszechnie wśród rdzennych mieszkańców Ameryki.
Rozmieszczenie grup krwi na świecie do dzisiaj wiele mówi o tym, gdzie posiadający daną grupę pojawili się po raz pierwszy.