Co daje zmienność genetyczna

LionFive / Pixabay

Zmienność dziedziczna to podstawowy rezultat rozmnażania plcoiowego organizmów, a w dalszej perspektywie – jeden z motorów ewolucji.
Zmienność polega na pojawianiu się w genonie mutacji (korzystnych, niekorzystnych, neutralnych), jak i na rekomendacji genów, znaneh każdemu z lekcji biologii. To drugie zjawisko polega na tym, że podczas tworzenia komorę rozrodczych chromosomy nie tylko są regulowane do pojedynczych z pary, ale też pomiędzy ta parą następuje wymiana fragmentówm. W efekcie każdy z nas otrzymał zestaw chromosomów unikalny, inny niż mieli nasi rodzice.

Zmienność dziedziczna

Zmienność dziedziczna jest kluczowa dla przetrwania gatunków i rozwoju nowych. Te kombinacje genów które okazują się najkorzystniejsze w warunkach, w których żyje noszący je osobnik, dają szansę na przeżycie i w efekcie są przekazywane kolejnym pokoleniom. Wśród nich przypadkowe mutacje, które owocują pozytywnymi cechami dającym przewagę w danym środowisku. Tak właśnie na przestrzeni wielu pokoleń pojawia się zmiany będące widocznym przejawem ewolucji gatunków żyjących ja Ziemi zwierząt oraz roślin. Także nas ludzi.